NORMATIVA EJEMPLO - CIUDAD DE BARCELONA

Tipologia i normativa

Patinet, roda i plataforma elèctrics petits i lleugers Mides:
Vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: massa màxima 25 kg , longitud màxima 1 m., i amplada màxima 0,6 m. Són considerats “Tipus A”.

Per on poden circular:
Per carril bici, pels carrers de plataforma única i pels parcs públics. Si poden circular a velocitat superior als 20 km/h també poden fer-ho per calçades de carrers 30 (vies amb un únic carril de circulació per sentit).

Atenció grups:
En el cas que aquests vehicles circulin amb grup (entre tres i sis persones i un guia) només podran desplaçar-se per determinades rutes (consulteu plànol). Ciutat Vella compta amb un decret especial (d’1 de juny a 1 d’octubre).

Ús del casc:
És obligatori l’ús del casc sempre que es formi part d’un servei d’ús públic i compartit o una activitat comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre. En el cas que es faci un ús personal d’aquests aparells, només es recomana l’ús del casc.

Assegurança
La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria per a totes les persones físiques i jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre títol, davant de tercers i davant dels passatgers dels vehicles tipus C1 i per cobrir la indemnització de caràcter subsidiari pels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquells vehicles i cicles per part dels usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.
Si l’ús del vehicle és personal, l’assegurança no és obligatòria però sí recomanada.